chat, chat siteleri
Chat, Chat Sitesi, Chat Siteleri Sohbet

Mezopotamya Nedir?Mezopotamya Nerededir


Mezopotamya dicle ve fırat nehirleri arasında yer alan bir bölgedir. Günümüzde Irak, suriyenin doğusu, Güneydoğu Anadolu, İran gibi ülkelerin bulunduğu yere Mezopotamya adını verebiliriz.

Mezopotamyanın kelime anlamı İki nehir arasındaki bölge anlamına gelmektedir. Türkiyedeki yeri Güneydoğu Anadoluda Basra körfezine kadar giden bölgede yer alıyor.

Mezopotamyada eski çağda bulunan gelişmiş uygarlıkları yern aldığı yerdi. Mezopotamya ortadoğunun ortasında yer alması nedeniyle sürekli göçler olur ve sürekli değişik toplumlar yaşardı.

Günümüze kadar mezopotamya bölgesinde birçok uygarlık yer aldır ve yaşadı. Birçok halkın karışması sebebiyle en zengin uygarlıklar burada yaşadı.

Mezopotamya bölgesinde tarihte sık sık adı duyulan sümerler, akadlar, babiller, asurlar gibi birçok İmparatorluk yaşadı. Bu bölgenin en büyüğü ve bölgeyi geliştiren en önemli İmparatorluk ise Sümerlilerdi.

Mezopotamya

„İki nehir arasındaki ülke“. Eski Yunanlılar, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeyi bu şekilde isimlendirmişlerdir.

M.Ö. 8000’e kadar bu ülkede oldukça az insan yaşardı. Ancak, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi tarımda bir devrim oluşturdu. Böylece oluşan yiyecek fazlası ile nüfus artışı meydana geldi. Göçebeler ve mağaralarda yaşayan insanlar, çiftçi ve çoban durumuna geçtiler. M.Ö. 6000 yıllarında ilkel köyler tüm Mezopotamya’ya yayılmıştı.

Susa’da bulunan bu siyah granit başın Babil kralı Hammurabi’ye ait olduğu tahmin edilmektedir. Hammurabi (M.Ö. 1792-1750) tarihte bilinen en eski yazılı kanunları ortaya çıkarmıştır. Oluşturduğu feodal yapıdaki toplum, M.Ö. 18. yüzyılın başında Hititler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Yukarıdaki sancak, Ur Kraliyet Mezarlığında bulunmuş olup Sümer yaşamının çeşitli sahnelerini temsil eden bir plakadan meydana gelmiştir. Burada esirlerin Sümer Kralının önüne getirilmesi temsil ediliyor. Sümer sanatı, kendisini takip eden tüm Mezopotamya uygarlıklarını etkilemiş ve sanatlarında da damgasını vurmuştur.

19. yüzyılda yapılan bu resim, Mezopotamya şehirlerinden Nimrud ve saraylarını gösteriyor. Şehir, M.Ö. 9. yüzyılda inşa edilmiştir.

Sizde Yorum Yapın